Szkolenia ciągłe farmaceutów25 września 2013

Już tylko do końca 2013 r. można uzupełnić liczbę punktów w programie szkoleń dla farmaceutów.

Prawo farmaceutyczne nakłada na farmaceutów obowiązek ciągłego dokształcania się. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 czerwca 2003 r. w tej sprawie, szczegółowo wyjaśnia zasady naliczania punktów edukacyjnych za każdą z form samokształcenia. Już tylko do końca 2013 r. można uzupełnić liczbę punktów w programie ciągłych szkoleń dla farmaceutów. Farmaceuta przed upływem 5–letniego okresu edukacyjnego ma obowiązek rozliczyć się z uzyskanych punktów z okręgową izbą aptekarską, której jest członkiem. W tym celu przedkłada uzupełnioną „Kartę ciągłego szkolenia”. Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje zakres wiedzy teoretycznej dotyczącej:

  • opieki farmaceutycznej
  • postępu nauk farmaceutycznych (m.in. farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej, leku roślinnego, homeopatii)
  • prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty
  • nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną
  • zasad udzielania pierwszej pomocy

Punkty „twarde” i „miękkie”

Farmaceuci, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu przed końcem 2003 r., rozpoczęli pierwszy okres edukacyjny 1 styczna 2004 r. Przyszli farmaceuci rozpoczynają okres edukacyjny 1 stycznia następnego roku po ukończeniu stażu w aptece i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu. W ciągu 5 lat należy uzyskać 100 pkt. edukacyjnych, z czego minimum 50 pkt. musi być uzyskanych w ramach szkoleń zakończonych testem lub kursów w ramach specjalizacji (z tych szkoleń uzyskuje się tak zwane „punkty twarde”), pozostałe uzyskane punkty to „punkty miękkie”.

Potwierdzeniem udziału farmaceuty w poszczególnych formach szkoleń muszą być odpowiednie dokumenty wydawane przez jednostkę szkolącą. W wypadku większości kursów są to certyfikaty z naniesionym tematem oraz dokładnie wyszczególnioną liczbą godzin szkolenia. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia ciągłego szkolenia umieszczana jest w rejestrze farmaceutów, do którego farmaceuta został wpisany.

Gdzie szukać kursów?

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia pozostałych form szkoleń określa okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Najbardziej popularną metodą dokształcania są szkolenia i kursy realizowane metodą wykładów, na które uprzednio trzeba się zapisać. W ciągu jednego takiego kursu można zdobyć maksymalnie do 25 pkt. edukacyjnych. Kalendarze szkoleń dostępne są m.in. na stronach internetowych okręgowych izb aptekarskich. Coraz większą popularnością cieszą się kursy internetowe, dzięki którym każdy może się dokształcać w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Po szkolenia-ciagle-farmaceutowodbyciu takiego kursu można dostać przeciętnie od 2 do 10 punktów. Ministerstwo rozważa takie zmiany w ustawie, które zmieniłyby sposób finansowania szkoleń.

 

Najbardziej popularnymi portalami internetowymi, które oferują bezpłatne szkolenia internetowe, są:

Kursy płatne można znaleźć na:

Większość kursów internetowych kończy się testem, po zaliczeniu którego można uzyskać cenne „punkty twarde”. Później pozostaje już tylko wydrukować sobie potrzebny certyfikat. Jednostki organizujące szkolenia dostępne na wymienionych portalach posiadają akredytację Ministra Zdrowia.

Jak przedłużyć ten okres?

W przypadku, gdy w danym okresie edukacyjnym farmaceuta zdobędzie większą liczbę punktów niż 100, niestety nie może ich przenieść na kolejny okres. Czas trwania okresu edukacyjnego może być także w uzasadnionych przypadkach wydłużony o maksymalnie 24 miesiące. Farmaceuta, który z powodów losowych (np. urlop macierzyński i wychowawczy, wyjazd zagraniczny, choroba) nie był w stanie w czasie okresu edukacyjnego zebrać potrzebnych punktów, występuje z odpowiednim wnioskiem do prezesa okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Każdy farmaceuta ma zatem ustawowy obowiązek pilnowania swojego okresu edukacyjnego, tak by na koniec roku, przy rozliczeniu w izbie aptekarskiej, nie zabrakło potrzebnych punktów. Rozporządzenie ministra nie precyzuje jakie konsekwencje spotkają farmaceutę, który nie dopełni obowiązku zdobywania punktów. Kwestia ta leży w gestii izby aptekarskiej, do której należy farmaceuta.

autor: mgr farm. Anna Bogucka

 

Prześlij dalej