Pozapłacowe metody motywowania pracowników23 grudnia 2013

Czy istnieją skuteczne metody pozapłacowego motywowania pracowników? Tak! Dzięki nim możemy sprawić, że pracownicy zaczną lubić swoją pracę i będą czuć się docenieni

R E K L A M A

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

Wielu właścicieli i menedżerów aptek zdaje sobie sprawę, że bez dobrego systemu motywacyjnego nie są w stanie skutecznie zarządzać placówką. Poza tym, chcą docenić swoich pracowników i pokazać im, jak bardzo są wartościowi. Dlatego chcę Państwu przybliżyć temat świadczeń pozapłacowych o charakterze motywacyjnym. Sprawa jest o tyle istotna, iż porusza aspekt budowania więzi społecznych w obrębie apteki.

Nasze rozważania chciałbym w dużej mierze oprzeć na teorii potrzeb i odnieść je do praktyk stosowanych przez pracodawców, z którymi miałem możliwość się zetknąć. Optymalnym wydaje się być stworzenie takiego systemu, w którym większość rozwiązań będzie miała charakter dedykowany, czyli dostosowany zarówno do indywidualnych, jak i grupowych potrzeb i preferencji pracowników. Zanim przejdziemy do budowania pozapłacowego systemu motywowania naszych pracowników, zastanówmy się, czy nie zapominamy o podstawowych potrzebach. Jeżeli bowiem ich nie realizujemy, trudno jest mówić o pozapłacowych elementach motywowania pracowników.

Skoro nie zapewniliśmy im podstawowych potrzeb, pozapłacowe motywatory nie będą miały sensu. Pamiętając o hierarchii potrzeb, zgodnej z piramidą Maslowa, musimy zastanowić się, które z elementów są najistotniejsze poza systemem fi nansowego wynagradzania za wykonaną pracę.

Podstawowe świadczenia pracownicze

Dobry menedżer, sięgając po pozapłacowe bodźce motywowania pracowników, powinien skupić się na wykorzystywaniu swoich kompetencji miękkich. W wielu przypadkach już samo nasze uczciwe i sprawiedliwe postępowanie wpływa na pracowników motywująco. Jeśli pracownicy widzą, że naprawdę zależy nam na ich dobrostanie, będą się czuli szanowani i zauważeni. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • przyjazne nastawienie,
 • zrozumienie potrzeb i empatię w zachowaniu,
 • sprawiedliwość w ocenie,
 • umiejętne przedstawienie opcji i alternatyw,
 • informacje i zasady komunikacji,
 • wzajemny szacunek i akceptację.

 

Pozapłacowa motywacja to przede wszystkim sprawienie, aby pracownik czuł się doceniany, chciał być częścią zespołu i angażował się w pracę.

Co może motywować?

Sposoby motywowania pracowników, które można wprowadzić niemalże w każdej aptece bez względu na jej wielkość czy formę prowadzonej działalności, to:

 • Karnet na siłownię i prywatna opieka medyczna: te dodatki do pensji są postrzegane jako wartościowe bonusy.
 • Spotkania integracyjne, „obchodzenie” urodzin/imienin pracowników czy organizacja „dnia dziecka” dla dzieci pracowników – dobrze wpływają one na atmosferę w zespole.
 • Pochwała przekazana pracownikowi osobiście, a nawet przesłana mailem – jej napisanie nie zajmuje wiele czasu.
 • Jeżeli załatwiamy coś z pracownikiem przez telefon, po zakończeniu rozmowy podziękujmy mu za pomoc.
 • Kartki na święta/kartki okolicznościowe adresujmy również do rodziny pracownika.
 • Jeżeli ktoś z zespołu odniósł pozazawodowy sukces, pochwalmy go publicznie i postarajmy się zachęcić do dalszej realizacji pozazawodowych zainteresowań.
 • Miejsca parkingowe dla pracowników? Może z naszego punktu widzenia to nic ważnego, ale pracownicy na pewno to docenią, ponieważ zobaczą, jak bardzo liczy się dla nas ich komfort.
 • Kiedy tylko usłyszymy od pacjenta pozytywną opinię na temat obsługi, przekażmy ją zespołowi.
 • Wspierajmy pracownika, który jest pod wpływem silnej presji i powoli przestaje wywiązywać się ze swoich zadań. Warto z nim porozmawiać i razem pomyśleć, jak można mu pomóc.
 • Jeśli dostajemy zaproszenia na branżowe konferencje, szkolenia czy eventy, na których nie planujemy się pojawić, przekażmy je do wykorzystania naszym pracownikom.
 • W miarę posiadanych możliwości ułatwiajmy pracownikom godzenie życia zawodowego z pracą.
 • Zapytajmy pracownika, który jest specjalistą w danej dziedzinie, czy nie chciałby przeprowadzić szkolenia/ prezentacji dla pozostałych członków zespołu.
 • Raz na jakiś czas organizujmy spotkania, w trakcie których wszyscy członkowie zespołu będą opowiadali np. o swoich sposobach walki ze stresem, sporcie, który uprawiają, ulubionych kierunkach podróży. To pozwoli stworzyć swobodną, koleżeńską atmosferę.
 • Zapewnijmy dostęp do bazy (biblioteki, portalu), w której znajdą się branżowe książki, magazyny, poradniki coachingowe i wszystko to, czym chcielibyśmy się podzielić ze swoimi pracownikami.
 • Zgłaszajmy swoich pracowników do wystąpień w seminariach i konferencjach branżowych, niech wiedzą, że cenimy ich wiedzę i doświadczenie.

Fiskus a nieodpłatne świadczenia pracownicze

Oczywiście, jak to najczęściej bywa, i w beczce miodu musi znaleźć się łyżka dziegciu. W ostatnich latach fiskus zaostrzył stanowisko w sprawie opodatkowania „nieodpłatnych świadczeń pracowniczych”. Tak było na przykład z pakietami medycznymi, które część firm wykupuje pracownikom w prywatnych placówkach. Ale fiskus na tym nie poprzestał.

Na listę „nieodpłatnych świadczeń pracowniczych”, na podstawie własnych interpretacji wielu urzędów, wciągnięte zostały nowe pozycje, od których należy płacić podatek. Pojawił się też problem firmowych spotkań integracyjnych, jak przyjęcia gwiazdkowe. Zdaniem fiskusa to także przychód dla pracownika, nawet jeśli w imprezie nie brał udziału! Bo już sama możliwość udziału i zjedzenia czegokolwiek wg niektórych Urzędów Skarbowych jest przychodem. Na całe szczęście część z tych orzeczeń została skierowana do NSA i tam zakwestionowana.

Dlatego pamiętajmy, że organizując np. przyjęcie gwiazdkowe, należy upewnić się, że urząd skarbowy nie będzie miał podstaw do wydania niekorzystnej dla nas interpretacji (np. nie będzie miał podstaw, jeżeli zorganizujemy przed integracją małe szkolenie merytoryczne).

 

Podsumowanie

Ważnym czynnikiem zadowolenia pracownika jest jego indywidualna ocena otrzymanej „nagrody”. Dla wielu osób istotne są takie czynniki jak: kultura pracy, pozycja w grupie, odpowiednie relacje z kolegami i przełożonymi, poczucie przynależności do grupy, poczucie, że jest się potrzebnym. Właściciel/menedżer apteki powinien znać hierarchię wartości swoich podwładnych oraz umieć tę wiedzę zastosować, nie tylko przy przyznawaniu świadczeń, nagród czy ustalaniu struktury wynagrodzenia poszczególnych pracowników, ale przede wszystkim przy korzystaniu z pozapłacowych narzędzi motywowania. Pamiętajmy także, że my, naszą postawą, kształtujemy atmosferę środowiska pracy i to od nas zależy, czy relacje w grupie oparte będą na wspieraniu się i wzajemnym zrozumieniu.

 

Prześlij dalej