Centrum Neurobiologii bada dysleksję i mechanizmy rozwoju nowotworów5 lutego 2014

Czy dzieci z dysleksją mają nieco inną budowę mózgu niż ich koleżanki i koledzy? Jakie reakcje chemiczne powodują, że układ odpornościowy zaczyna wspierać rozwój złośliwych nowotworów mózgu? Dlaczego niektóre zdarzenia tak trwale wpisują się w naszą pamięć? Naukowcy z nowo wybudowanego Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego potrafią już odpowiedzieć na te pytania.

Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, oficjalnie oddane do użytku w połowie listopada minionego roku, może się już pochwalić pierwszymi wynikami i publikacjami naukowymi. Przeprowadzone badania dotyczyły m.in. dysleksji u dzieci, współodczuwania bólu, mechanizmów zapamiętywania, a także chemicznych ścieżek sygnałowych, służących złośliwym guzom mózgu do przeprogramowania komórek układu odpornościowego człowieka.
CNIN jest częścią europejskiego projektu kluczowego CePT – budowy Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Koszt budowy CNIN wyniósł 52 miliony zł (15% wartości CePT). W ramach tej kwoty ok. 30 mln zł przeznaczono na zakup aparatury, a 15 mln zł na rozbudowę dwóch skrzydeł gmachu Instytutu.
W Centrum Neurobiologii działa obecnie pięć laboratoriów o charakterze środowiskowym: Pracownia Neurobiologii Molekularnej, Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych, Pracownia Modeli Zwierzęcych, Pracownia Obrazowania Mózgu oraz Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie. Laboratoria dysponują najnowocześniejszą aparaturą badawczo-pomiarową, w tym skanerem rezonansu magnetycznego przeznaczonym – jako jedyny w kraju – wyłącznie do celów naukowych.

Prześlij dalej