Dodatkowe ubezpieczenia – zakaz osobnych wejść, sal, sprzętu5 lutego 2014

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, który przedstawi pod koniec marca – donosi „Dziennik Gazeta Prawna” i publikuje niektóre z propozycji, które się w nim znajdą. Resort zapewnia, że pacjenci z prywatną polisą będą traktowani tak samo jak ci leczeni z publicznych pieniędzy.

Oto planowane zmiany:

  • Placówki medyczne, oprócz kontraktu z NFZ, mogą zawierać umowy z prywatną firmą ubezpieczeniow.
  • Wysokość „prywatnego” kontraktu jest procentowo uzależniona od kontraktu z NFZ.
  • Niewyrobiony kontrakt z NFZ automatycznie blokuje realizację umowy z ubezpieczycielem.
  • Resort określi minimum, które musi się znaleźć w koszyku oferowanym przez ubezpieczyciela.
  • Resort określi, do kogo ubezpieczenie jest kierowane. Zapobiegnie to wykluczeniu np. osób starszych.
  • Zakaz osobnych wejść, sal, łóżek i sprzętu dla pacjentów prywatnych.
  • Pacjent ubezpieczony prywatnie może skorzystać w ramach polisy tylko z placówki, z którą ma podpisaną umowę jego ubezpieczyciel.
  • Koszyk świadczeń gwarantowanych pozostaje bez zmian.
  • Możliwe jest współpłacenie – pacjent może przy konkretnym zabiegu (resort ustala ich listę) dopłacić do lepszego standardu.
  • Pacjent ubezpieczony prywatnie jest przyjmowany według „prywatnej” kolejności.

Jak podaje „DGP”, resort przyznaje, że – oprócz ubezpieczeń – analizuje inne warianty. Wśród nich są pomysły zwiększenia składki, wyższych dopłat z budżetu oraz współpłacenia. Wszystkie te możliwości obecnie są w trakcie analiz finansowych, w których bierze się pod uwagę długofalowe skutki gospodarcze. Trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów nad wprowadzeniem jakiegoś rodzaju zachęty finansowej dla osób, które zdecydują się wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Prześlij dalej