Leczenie seniorów – więcej nowoczesnej profilaktyki, mniej lecznictwa zamkniętego6 lutego 2014

Starsi pacjenci trafiają do lekarzy geriatrów za późno. W efekcie często mamy do czynienia z leczeniem skutków wcześniejszych, niewłaściwych terapii. W opinii wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego, odpowiedzią może być przesunięcie środków z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę. Wtórował mu profesor Jean Bousquet, który nacisk na wczesną diagnostykę uważa za jedną z kluczowych zmian w europejskich systemach ochrony zdrowia.

Dyskusje eksperckie w pierwszym dniu warszawskiego Kongresu Zdrowego Starzenia dotyczyły szeroko rozumianych innowacji w ochronie zdrowia. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jean Bousquet, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji. W tym obszarze głos zabrali także przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych czy INFARMY – Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych.
Prof. Bousquet, który na co dzień pracuje w szpitalu klinicznym w Montpelier, wskazał kluczowe obszary działalności rządów, które powinny zostać przebudowane. Należy do nich m.in.: dopasowanie planów leczenia do potrzeb osób starszych, spersonalizowane zarządzanie zdrowiem, prewencja oparta o lepszą diagnostykę, zintegrowana opieka w przypadku przewlekle chorych pacjentów.
Wtórował mu profesor Jacek Imiela, Konsultant Krajowy w zakresie medycyny wewnętrznej, który podkreślił że „zła starość to zawsze wynik błędów młodości”. Z kolei Wojciech Matusewicz, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych zwrócił uwagę na kilka elementów, branych pod uwagę przez AOTM przy ocenie innowacyjnej technologii, takich jak: skuteczność leku, bezpieczeństwo jego stosowania oraz efektywność kosztowa: „W Polsce istnieje jeden z najlepszych programów profilaktyki leczenia AIDS – to są drogie, ale skuteczne leki, dzięki czemu pacjenci cierpiący na tę chorobę umierają z reguły z przyczyn naturalnych” – dodał Prezes AOTM.
Profesor Witold Tłustochowicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii poruszył z kolei temat innowacji w kontekście kobiet cierpiących na osteoporozę, które dzięki technologiom mogłyby liczyć na skuteczne i bardziej komfortowe leczenie.
W swoim wystąpieniu tematykę organizacji służby zdrowia i innowacji w farmakoterapii podsumował Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA: „Ważnym elementem całościowego podejścia do problematyki starzejącego się społeczeństwa powinna być nowoczesna farmakoterapia. Odpowiedni dobór leków przez wyspecjalizowanych lekarzy oraz ich dostępność dla seniorów to warunek nie tylko długości, ale przede wszystkim wyższej jakości życia – która to przekłada się na aktywność zawodową i społeczną osób starszych. Warto inwestować w innowacje w profilaktyce, leczeniu oraz organizacji systemu, bo w ten sposób możemy lepiej adresować wyzwania demograficzne oraz racjonalniej wydawać ograniczone środki na ochronę zdrowia”.

Prześlij dalej