Rada Przejrzystości o refundacji lipegfilgrastymu5 lutego 2014

20 stycznia br. odbyło się 3. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska w sprawie oceny lipegfilgrastymu, usunięcia z programów leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej temozolomidu, winorelbiny, irinotekanu, ewerolimusu i streptozocyny oraz zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych kilkunastu leków we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.

  • Rada uważa za niezasadne objęcie refundacją lipegfilgrastymu we wskazaniu: skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych), jako leku dostępnego w aptece na receptę.
  • Jednocześnie Rada opowiedziała się za refundacją tego leku w podanym wskazaniu w ramach chemioterapii bezpłatnie podawanej pacjentom hospitalizowanym, w ramach wspólnej grupy limitowej z pegfilgrastymem, czynniki stymulujące granulopoezę.
  • Rada uważa za usunięcie świadczenia obejmującego podawanie temozolomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C47.9 (nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny, umiejscowienie nieokreślone) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
  • Rada uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie winorelbiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów C45.0 oraz C83.9, realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
  • Rada uznaje za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie irynotekanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C62 (jądro, nieokreślone) oraz C78.7 ((wtórny nowotwór złośliwy wątroby) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
  • Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podanie ewerolimusu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C75.9 (nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych – gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.
  • Rada uznaje za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie streptozocyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu C25.9 (nowotwory złośliwe trzustki) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.

Prześlij dalej