Fałszywe recepty – coraz większy problem farmaceutów2 września 2015

W ostatnim czasie dociera do nas coraz więcej sygnałów nie tylko o nieprawidłowościach związanych z wywozem leków poza granice kraju oraz odwróconym łańcuchem dostaw, ale także z rosnącym problemem fałszowania recept. Szczególnie poważną kwestią, zarówno z punktu widzenia płatnika publicznego, jak i farmaceuty, są coraz częstsze niestety próby nieuprawnionego pozyskiwania kluczowych leków refundowanych.

– Autentyczność recepty jest stwierdzana przez osobę ją realizującą na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego. Okoliczności brane pod uwagę to przede wszystkim sam wygląd przedstawianej do realizacji recepty, informacje zaczerpnięte z instytucji powołanych do ścigania przestępstw fałszowania dokumentów, w tym również informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o numerach recept zablokowanych – tłumaczy Beata Pieniążek-Osińska, Główny Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej Centrali NFZ.

Jak ustrzec się przed realizacją fałszywych recept i gdzie szukać informacji o numerach zablokowanych?
W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń dotyczących autentyczności realizowanej recepty lub stwierdzenia faktu jej sfałszowania apteka powinna zgłosić taki przypadek do Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Wewnętrzna platforma wymiany informacji Narodowego Funduszu Zdrowia (SZOI/Portal Świadczeniodawcy) pozwala bowiem na niezwłoczne przekazywanie niezbędnych wiadomości wszystkim aptekom z obszaru podlegającego danemu Oddziałowi, a także pozostałym Oddziałom Wojewódzkim oraz Centrali NFZ, gdzie prowadzona jest Centralna Baza Recept dostępna online. Można w niej znaleźć informację m. in. o receptach sfałszowanych oraz o numerach recept, które zostały zgłoszone przez osoby uprawnione lub świadczeniodawców, jako druki skradzione czy zniszczone, przez co nie powinny być realizowane. Informacja o numerach recept zablokowanych przekazywana jest także w postaci elektronicznej do wszystkich aptek. Jak zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia, dane przekazywane są na bieżąco, a recepty zablokowane nie są realizowane od dnia następującego po dniu zamieszczenia informacji w systemie. Oznacza to, że przy aktualizacji systemu aptecznego raz na dobę, do czego apteki zobowiązane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie ma możliwości realizacji zablokowanej recepty. W przypadku realizacji recepty, której numer został już umieszczony w bazie NFZ jako zablokowany oraz minął okres przewidziany na aktualizację i dostosowanie systemu aptecznego do wprowadzonych przez NFZ zmian, apteka będzie musiała zwrócić koszty refundacji uzyskanej na podstawie podrobionej recepty.

Jeżeli jednak recepta została sfałszowana, ale jej numer nie został udostępniony jako numer zablokowany, apteka nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z jej realizacją, pod warunkiem, że sam druk recepty oraz jej treść są zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

W Centrali NFZ w Departamencie Kontroli kwestią fałszowania recept zajmuje się specjalna Sekcja Zwalczania Nadużyć i Współpracy z Organami, której zadaniem jest m.in. wykrywanie podobnych nadużyć i współpraca zarówno z Oddziałami Wojewódzkimi, jak i organami ścigania.